Atelier en beeldentuin Ruimte in beeld
Atelier en beeldentuin Ruimte in beeld
Atelier en beeldentuin Ruimte in beeld

Disclaimer

Antoinet Verhagen is eigenaar van de website ‘Ruimte in beeld’ en alle onderdelen daarvan, uitgezonderd bepaalde links. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken en/of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van Antoinet Verhagen. De op deze website getoonde informatie wordt door Antoinet Verhagen met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat er informatie op de site onvolledig en/of onjuist is. Antoinet Verhagen behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen zonder enige voorafgaande kennisgeving door te voeren.

Hoewel Antoinet Verhagen alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Antoinet Verhagen niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde links in deze site leiden naar websites buiten het domein van ‘Ruimte in beeld’, welke geen eigendom zijn van Antoinet Verhagen. Hoewel Antoinet Verhagen selectief is ten aanzien van deze sites, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan.

Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Antoinet Verhagen worden onderhouden, wordt afgewezen. Antoinet Verhagen sluit aansprakelijkheid in elke vorm uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Ruimte in beeld is onderdeel van Verant Consult.
Verant Consult en Ruimte in beeld zijn eigendom van Antoinet Verhagen.